Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика и координацията в рамките на Европейската статистическа система
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the European Statistics Code of Practice and coordination within the European Statistical System
Дата на документа: 07/03/2016
№ на документ: COM(2016) 114
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове