Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията за общ транзитен режим, по отношение на измененията в посочената конвенция
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Convention on a common transit procedure as regards amendments to that Convention
Дата на документа: 10/03/2016
№ на документ: COM(2016) 133
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове