Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА Проект за решение № 1/2016 на Смесения комитет, създаден съгласно Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (Интербус)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, regarding draft Decision No 1/2016 of the Joint Committee established under the Interbus Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus
Дата на документа: 18/03/2016
№ на документ: COM(2016) 156
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове