Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Оценка по програмата REFIT на Директива 2000/59/ЕО относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL REFIT Evaluation of Directive 2000/59/EC on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
Дата на документа: 31/03/2016
№ на документ: COM(2016) 168
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове