Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2009/20/EC on the insurance of shipowners for maritime claims
Дата на документа: 29/03/2016
№ на документ: COM(2016) 167
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове