Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, EВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Първи доклад за преместването и презаселването
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - First report on relocation and resettlement
Дата на документа: 16/03/2016
№ на документ: COM(2016) 165
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове