Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните за малки деца - {SWD(2016) 99 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on young child formulae - {SWD(2016) 99 final}
Дата на документа: 31/03/2016
№ на документ: COM(2016) 169
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове