Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за оценка на качеството на данните, отчетени от държавите членки през 2014 г., относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции - {SWD(2016) 68 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION assessing the quality of data reported by Member States in 2014 on balance of payments, international trade in services and foreign direct investment - {SWD(2016) 68 final}
Дата на документа: 30/03/2016
№ на документ: COM(2016) 163
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове