Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Регламент (ЕС) № 1337/2011 относно европейската статистика за трайните насаждения
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of power to adopt delegated acts conferred on the Commission undert Regulation (EU) No 1337/2011 concerning European statistics on permanent crops
Дата на документа: 22/03/2016
№ на документ: COM(2016) 158
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове