Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно напредъка в реализирането на горещите точки в Гърция
Заглавие на английски:
Дата на документа: 04/03/2016
№ на документ: COM(2016) 141
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове