Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от Съюза в Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position to be adopted in the Joint Committee established by the Framework Agreement between the European Union and its Member States, on the one part, and the Republic of Korea, on the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee, and the establishment of specialised working groups and the adoption of their terms of reference
Дата на документа: 16/03/2016
№ на документ: COM(2016) 147
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове