Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз, във връзка с приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee set up under the Agreement between the European Union and the Republic of Cape Verde on facilitating the issue of short-stay visas to citizens of the Republic of Cape Verde and of the European Union, with regard to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee for the management of the Agreement
Дата на документа: 16/03/2016
№ на документ: COM(2016) 149
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове