Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА - Завръщане към Шенгенската система — пътна карта
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL - Back to Schengen - A Roadmap
Дата на документа: 04/03/2016
№ на документ: COM(2016) 120
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове