Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна - Доклад за гражданството на ЕС, 2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Strengthening Citizens' Rights in a Union of Democratic Change - EU Citizenship Report 2017
Дата на документа: 31/01/2017
№ на документ: COM(2017) 30
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове