Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1903 за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2017 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2016/1903 fixing for 2017 fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea
Дата на документа: 10/01/2017
№ на документ: COM(2017) 4
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове