Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно съвместния преглед на изпълнението на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати - {SWD(2017) 14 final}{SWD(2017) 20 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the joint review of the implementation of the Agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer of passenger name records to the United States Department of Homeland Security - {SWD(2017) 14 final}{SWD(2017) 20 final}
Дата на документа: 19/01/2017
№ на документ: COM(2017) 29
Вид документ: Доклад
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове