Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии - {SWD(2016) 462 final}{SWD(2016) 463 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a proportionality test before adoption of new regulation of professions - {SWD(2016) 462 final}{SWD(2016) 463 final}
Дата на документа: 10/01/2017
№ на документ: COM(2016) 822
Вид документ: Предложение за директива
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове