Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предожение на РЕГЛАМЕНТ
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a European services e-card and related administrative facilities - {SWD(2016) 439 final}{SWD(2016) 442 final}
Дата на документа: 01/01/2017
№ на документ: COM(2016) 824
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове