Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Synopsis Report Stakeholder Consultation Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of water intended for human consumption (recast) ANNEXES to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast)
Дата на документа: 01/02/2018
№ на документ: COM(2017) 753
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове