Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 и 142 към консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5 и към Обща резолюция M.R.1, както и по отношение на предложение за ново глобално техническо правило на ООН ПРИЛОЖЕНИЕ към Proposal for a Council Decision относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 и 142 към консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5 и към Обща резолюция M.R.1, както и по отношение на предложение за ново глобално техническо правило на ООН
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 and 142, to Consolidated Resolutions R.E.3 and R.E.5 and to Mutual Resolution M.R.1, and as regards a proposal for one new UN Global Technical Regulation ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 and 142, to Consolidated Resolutions R.E.3 and R.E.5 and to Mutual Resolution M.R.1, and as regards a proposal for one new UN Global Technical Regulation
Дата на документа: 14/02/2018
№ на документ: COM(2018) 69
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове