Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Европа на резултатите: институционални възможности за по-ефективна работа на Европейския съюз Принос на Европейската комисия към неофициалната среща на лидерите от 23 февруари 2018 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A Europe that delivers: Institutional options for making the European Union's work more efficient The European Commission's contribution to the Informal Leaders' meeting of 23 February 2018
Дата на документа: 14/02/2018
№ на документ: COM(2018) 95
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове