Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г. Приносът на Европейската комисия за неофициалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020 The European Commission's contribution to the Informal Leaders' meeting on 23 February 2018
Дата на документа: 14/02/2018
№ на документ: COM(2018) 98
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове