Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад относно изпълнението на плана за действие на ЕС в областта на митниците за борба с нарушенията на правата върху интелектуална собственост за 2013—2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Report on the implementation of the EU customs Action Plan to combat IPR infringements for the years 2013/2017
Дата на документа: 22/02/2018
№ на документ: COM(2018) 77
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове