Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 2, член 15, параграфи 2, 3, 6 и 7 и член 45, параграф 4 от Регламент (EС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT in respect of the delegation of powers referred to in Article 11(2), Article 15(2), (3), (6), (7) and Article 45(4) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European PArliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 26/02/2018
№ на документ: COM(2018) 79
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове