Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през периода 2014 — 2015 година {SWD(2018)46}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Operation of the High Flux Reactor in the years 2014-15 {SWD(2018)46}
Дата на документа: 27/02/2018
№ на документ: COM(2018) 76
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове