Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Отговори на държавите членки на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г. {SWD(2018)61}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Member States' Replies to the European Court of Auditors' 2016 Annual Report {SWD(2018)61}
Дата на документа: 28/02/2018
№ на документ: COM(2018) 117
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове