Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно петгодишния преглед на многогодишните финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана Review of the Financial Guidelines for the five-year period 2012 – 2017 ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно петгодишния преглед на многогодишните финансови насоки за управление активите на ЕОВС при ликвидация и при завършване на ликвидацията, управлението на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the five yearly review of the multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel Review of the Financial Guidelines for the five-year period 2012 – 2017 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the five yearly review of the multiannual financial guidelines for managing the assets of the ECSC in liquidation and, on completion of the liquidation, the Assets of the Research Fund for Coal and Steel
Дата на документа: 02/03/2018
№ на документ: COM(2018) 84
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове