Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. Съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2018 Accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal
Дата на документа: 22/02/2018
№ на документ: COM(2018) 155
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове