Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансирането на външната дейност през 2016 г. {SWD(2018)64}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report on the Implementation of the European Union's Instruments for Financing External Actions in 2016 {SWD(2018)64}
Дата на документа: 12/03/2018
№ на документ: COM(2018) 123
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове