Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Адаптиране на общата визова политика към новите предизвикателства
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Adapting the common visa policy to new challenges
Дата на документа: 14/03/2018
№ на документ: COM(2018) 251
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове