Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Наблюдение на изпълнението на европейския стълб на социалните права {SWD(2018)67}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Monitoring the implementation of the European Pillar of Social Rights {SWD(2018)67}
Дата на документа: 13/03/2018
№ на документ: COM(2018) 130
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове