Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно въздействието на екологичната норма Евро 5 за превозните средства от категория L
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the effects of the Euro 5 Environmental Step for L-category vehicles
Дата на документа: 19/03/2018
№ на документ: COM(2018) 136
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове