Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on persistent organic pollutants (recast) ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)
Дата на документа: 22/03/2018
№ на документ: COM(2018) 144
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове