Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Време е да установим стандарт за модерно, справедливо и ефикасно данъчно облагане на цифровата икономика ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Време е да установим стандарт за модерно, справедливо и ефикасно данъчно облагане на цифровата икономика
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the digital economy ANNEX to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Time to establish a modern, fair and efficient taxation standard for the digital economy
Дата на документа: 21/03/2018
№ на документ: COM(2018) 146
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове