Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да одобри, от името на Съюза, Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция в областта на имиграционната политика ATTACHMENT to the Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in the area of immigration policy
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the area of immigration policy ATTACHMENT to the Proposal for a COUNCIL DECISION Proposal for a Council decision authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in the area of immigration policy ATTACHMENT to the Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Commission to approve, on behalf of the Union, the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in the area of immigration policy
Дата на документа: 21/03/2018
№ на документ: COM(2018) 168
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове