Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the application of Regulation (EU) No 211/2011 on the citizens' initiative
Дата на документа: 28/03/2018
№ на документ: COM(2018) 157
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове