Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 14-ата сесия на Общото събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на избора на Генерален секретар на OTIF за периода от 8 април 2019 г. до 31 декември 2021 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union at the 14th General Assembly of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF) as regards the election of the Secretary General of OTIF for the period from 8 April 2019 to 31 December 2021
Дата на документа: 01/02/2019
№ на документ: COM(2019) 56
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове