Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. по отношение на морското оборудване
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment
Дата на документа: 01/02/2019
№ на документ: COM(2019) 34
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове