Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 11-12/2018 ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Система за ранно предупреждение № 11-12/2018
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2018 ANNEX to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2018
Дата на документа: 01/02/2019
№ на документ: COM(2019) 73
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове