Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Шести доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар {SWD(2019)13}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Sixth report on monitoring development of the rail market {SWD(2019)13}
Дата на документа: 06/02/2019
№ на документ: COM(2019) 51
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове