Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно междинната оценка на програма „Митници 2020“ {SWD(2019)14}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the mid-term evaluation of the Customs 2020 programme {SWD(2019)14}
Дата на документа: 07/02/2019
№ на документ: COM(2019) 57
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове