Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на програма „Фискалис 2020“ {SWD(2019)15}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term evaluation of the Fiscalis 2020 programme {SWD(2019)15}
Дата на документа: 07/02/2019
№ на документ: COM(2019) 59
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове