Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден по силата на Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по СИП, създаден по силата на Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на Протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, as regard the amendment of certain provisions of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern African States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part, as regard the amendment of certain provisions of Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Дата на документа: 07/02/2019
№ на документ: COM(2019) 58
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове