Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и втората сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с добавянето на вещества в списъците към Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-second session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition to the list of substances in the Tables of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Дата на документа: 12/02/2019
№ на документ: COM(2019) 77
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове