Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно неавтоматично пренасяне на бюджетни кредити от 2018 г. за 2019 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно неавтоматично пренасяне на бюджетни кредити от 2018 г. за 2019 г.
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION on non-automatic carryover of appropriations from 2018 to 2019 ANNEXES to the COMMISSION DECISION on non-automatic carryover of appropriations from 2018 to 2019
Дата на документа: 12/02/2019
№ на документ: C(2019) 1102
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове