Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Европейското научноизследователско пространство: заедно в изграждането на Европа на научните изследвания и иновациите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT The European Research Area: advancing together the Europe of research and innovation
Дата на документа: 15/02/2019
№ на документ: COM(2019) 83
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове