Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: C (2019) 1115
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION The EU in 2018 General Report on the Activities of the European Union Published in accordance with Article 249(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union
Дата на документа: 15/02/2019
№ на документ: C(2019) 1115
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове