Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна, във връзка с приемането на неговия процедурен правилник
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union in the Joint Committee established by the Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Japan, of the other part, regarding the adoption of its Rules of Procedure
Дата на документа: 22/02/2019
№ на документ: COM(2019) 105
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове