Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro
Дата на документа: 21/02/2019
№ на документ: COM(2019) 89
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове