Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union of the Agreement between the European Union and the Republic of Korea on certain aspects of air services
Дата на документа: 21/02/2019
№ на документ: COM(2019) 92
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове